فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 1

کد متلب پیدا کردن ریشه های معادله درجه دو به صورت GUI

کد متلب پیدا کردن ریشه های معادله درجه دو به صورت GUI

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب سگمنتیشن تصویر ریه (شُش) انسان و استخراج تصویر ریه ها از آن

کد متلب سگمنتیشن تصویر ریه (شُش) انسان و استخراج تصویر ریه ها از آن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب سگمنتیشن و استخراج کاراکتر ها در تصویر دارای نویز

کد متلب سگمنتیشن و استخراج کاراکتر ها در تصویر دارای نویز

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تجزیه کیوآر (QR)

کد متلب تجزیه کیوآر (QR)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب محاسبه انتگرال معین به روش ذوزنقه ای مرکب

کد متلب محاسبه انتگرال معین به روش ذوزنقه ای مرکب

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل روش تدریس اِ ربط (کسره ي ربط )

روش تدریس اِ ربط (کسره ربط) فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 5 روش تدریس ِ ربط (کسره ی ربط) امروز قصد دارم درباره یکیاز مشکلات اساسی در تدرس ( ِ ربط) در فارسی پایه اول بپردازم. بدون شک تا حالا با این مشکل مواجه شده اید که دانش آموزانتان و یا فرزندتان در هنگام دیکته و در نوشتن ( ِ ربط) در پایان کلمه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب شبیه سازی اثر پروانه ای لورنتز به صورت انیمیشن در سه بعد

کد متلب شبیه سازی اثر پروانه ای لورنتز به صورت انیمیشن در سه بعد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حل مسئله فروشنده دوره گرد چند متغیره با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کد متلب حل مسئله فروشنده دوره گرد چند متغیره با استفاده از الگوریتم ژنتیک

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب تخمین مکان هندسی جسم دارای سرعت ثابت در سه بعد با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

کد متلب تخمین مکان هندسی جسم دارای سرعت ثابت در سه بعد با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی